Iperius Backup 7.6.7

Iperius Backup 7.6.7

Enter srl – 8,3MB – Freeware – Windows
Iperius Backup là một trong những phần mềm linh hoạt và hoàn chỉnh nhất để sao lưu và bảo vệ các tập tin của bạn và dữ liệu dành riêng của bạn. Băng sao lưu phần mềm, DAT sao lưu, LTO sao lưu phần mềm, NAS sao lưu, RDX ổ đĩa, USB Backup, ZIP nén, mã hóa AES 256 bit, máy ảo VMWare ESXi sao lưu, sao lưu trực tuyến, sao lưu cơ sở dữ liệu (Oracle, SQL Server, MySQL, MariaDB, PostgreSQL), FTP backup, FTP Download và đồng bộ hóa, sao lưu trang web, Dropbox, Google Drive, OneDrive (sao lưu từ xa), cài đặable như Windows dịch Windows 8 và Server 2012 tương thích. nó bao gồm một web console để giám sát tất cả các bản sao lưu, chạy công việc sao lưu từ xa, và cập nhật các chương trình từ xa.

Iperius Backup có thể thực hiện sao lưu vào Google Drive, OneDrive và Dropbox. Cấu hình sao lưu đám mây chỉ yêu cầu một vài cú nhấp chuột và nó đảm bảo an ninh của các bản sao lưu từ xa tự động.

Đĩa hình ảnh sao lưu phần mềm, cho phép lưu toàn bộ hệ điều hành với một khối nhanh cấp sao lưu. Iperius có thể làm cho hình ảnh của đĩa hệ thống, cho phép để phục hồi một máy chủ với một vài cú nhấp chuột. Bạn cũng có thể khôi phục lại các tập tin riêng lẻ, gắn kết hình ảnh như một máy ảo, và khôi phục Hệ thống vào một phần cứng khác nhau (khôi phục kim loại trống).

Băng sao lưu phần mềm tương thích với Windows Server 2008 và Windows Server 2012. Iperius rất dễ sử dụng, đáng tin cậy, nhanh chóng, và hỗ trợ bất kỳ ổ băng, bắt đầu từ HP DAT 72/160/320 phổ biến USB/SCSI, để DLT/SDLT, và lên đến công suất cao LTO 5 và LTO 6, cho phép sao lưu hàng trăm gigabyte.

Tương thích với XP, Vista, Server 2003/R2, Server 2008/R2, Windows 7, Windows 8, Server 2012 (32/64 bit)

Tổng quan

Iperius Backup là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Enter srl.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Iperius Backup là 7.6.7, phát hành vào ngày 01/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/11/2014.

Iperius Backup đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 8,3MB.

Iperius Backup Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Iperius Backup!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có Iperius Backup cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại